Styrd borrning

Styrd borrning, eller bananborr som den också kallas, används vid långa hål med upp till 1000mm i diameter. Man styr borren med hjälp av elektronik, styrsked och jetspolning från markytan med hjälp av en radiosändare som sitter i borren.

Bananborren används för skydds- eller mediarör i lera och sand och man måste veta jordart, skjuvhållfasthet och grundvatten.

Detta har med åren blivit ett mer kostnadseffektivt alternativ då kapaciteten har ökat och priserna sjunkit.