Grävning i Ingelstad

Text ang hur arbetet fortskrider.