CBA Entreprenad AB är ett företag baserat i Älmeboda i Kronobergs län. Vi utför markarbeten främst vid dragning av Bredband samt diverse övriga gräv- och byggentreprenader. Det vi specialiserat oss på är rörtryckning med hjälp av styrd borrning, jordraket och hammarborr.